Friday, 10 February 2012

Mahkamah Bumiputera

1 Mahkamah Bumiputera hanya wujud di Sabah dan Sarawak.

Struktur Mahkamah Bumiputera

Mahkamah Bumiputera Sarawak Mahkamah Bumiputera Sabah

*      Mahkamah Rayuan Bumiputera Mahkamah Rayuan Bumiputera

*      Mahkamah Bumiputera Residen Mahkamah Pegawai Daerah

*      Mahkamah Daerah Bumiputera Mahkamah Bumiputera

*      Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputer

*      Mahkamah Ketua Kampung



Persamaan Mahkamah Bumiputera Sarawak dan Mahkamah Bumiputera Sabah:

  • Jika berlaku apa-apa kes yang berkaitan dengan perkahwinan atau seks dan kedua-dua pihak yang terlibat adalah daripada keturunan yang berbeza, adat pihak perempuan hendaklah digunakan.
  • Sebarang pelanggaran adat boleh dibicarakan di Mahkamah Bumiputera asalkan salah seorang daripada pihak-pihak yang terlibat ialah Bumiputera.

Struktur Mahkamah Bumiputera Sarawak

1 Mahkamah Rayuan Bumiputera

(a)    Personel Mahkamah Rayuan Bumiputera terdiri daripada;
(i) Hakim Mahkamah Tinggi
(ii) Setiausaha Hal-ehwal Bumiputera
(iii) dua orang pengapit


(b) Mahkamah ini diadili oleh tiga, lima, atau tujuh orang yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi.
(c) Mahkamah ini mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Bumiputera Residen.

2 Mahkamah Bumiputera Residen


(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada:
(i) Residen
(ii) Ketua
(iii) dua orang pengapit


(b) Mahkamah ini mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Bumiputera bawahan.


(c) Residen berkuasa untuk menghentikan atau mengarahkan perbicaraan semula sesuatu kes di Mahkamah Bumiputera jika perbicaraan berkenaan tidak mematuhi undang-undang adat.

3 Mahkamah Daerah Bumiputera


(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada:
(i) Majistret
(ii) Pegawai Bumiputera

(iii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi dua tahun dan denda tidak melebihi RM200



4 Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputera

(a) Personel Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputera terdiri daripada:

(i) Pegawai atau Ketua Bumiputera

(ii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi enam bulan dan denda tidak melebihi RM100.



5 Mahkamah Ketua Kampung

(a) Personel Mahkamah Ketua Kampung terdiri daripada:

(i) Ketua Kampung
(ii) dua orang pengapit
(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50.

Struktur Mahkamah Bumiputera Sabah



1 Mahkamah Rayuan Bumiputera


a) Personel Mahkamah Rayuan Bumiputera terdiri daripada;

(i) Hakim Mahkamah Tinggi

(ii) dua orang ketua bumiputera



2 Mahkamah Pegawai Daerah

(a) Personel Mahkamah Pegawai Daerah terdiri daripada;

(i) Pegawai Daerah

(ii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi dua tahun dan denda tidak melebihi RM200



3 Mahkamah Bumiputera

(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada;

(i) Ketua Bumiputera

(ii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi satu tahun dan denda tidak melebihi RM100



Bidang Kuasa Mahkamah Bumiputera



1 Mahkamah Bumiputera berkuasa untuk membicarakan:


(a) kes kesalahan melanggar undang-undang adat dan pihak-pihak yang terbabit ialah bumiputera, contohnya tentang perkahwinan, perkara seks, harta pusaka, dan tanah

(b) kes pelanggaran Undang-undang Adat Sarawak oleh seorang atau sekumpulan bumiputera

(c) kes pelanggaran Undang-undang Adat Melayu bukan Islam

(d) kes-kes diberi kuasa oleh undang-undang bertulis kepada Mahkamah Bumiputera

 2 Kes yang melibatkan bumiputera Islam dibicarakan di Mahkamah Syariah dan hanya akan dibicarakan di Mahkamah Bumiputera jika perkara yang hendak dibicarakan tidak diliputi dalam Undang-undang Islam.


No comments:

Post a Comment