Friday, 10 February 2012

Mahkamah Bumiputera

1 Mahkamah Bumiputera hanya wujud di Sabah dan Sarawak.

Struktur Mahkamah Bumiputera

Mahkamah Bumiputera Sarawak Mahkamah Bumiputera Sabah

*      Mahkamah Rayuan Bumiputera Mahkamah Rayuan Bumiputera

*      Mahkamah Bumiputera Residen Mahkamah Pegawai Daerah

*      Mahkamah Daerah Bumiputera Mahkamah Bumiputera

*      Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputer

*      Mahkamah Ketua KampungPersamaan Mahkamah Bumiputera Sarawak dan Mahkamah Bumiputera Sabah:

  • Jika berlaku apa-apa kes yang berkaitan dengan perkahwinan atau seks dan kedua-dua pihak yang terlibat adalah daripada keturunan yang berbeza, adat pihak perempuan hendaklah digunakan.
  • Sebarang pelanggaran adat boleh dibicarakan di Mahkamah Bumiputera asalkan salah seorang daripada pihak-pihak yang terlibat ialah Bumiputera.

Struktur Mahkamah Bumiputera Sarawak

1 Mahkamah Rayuan Bumiputera

(a)    Personel Mahkamah Rayuan Bumiputera terdiri daripada;
(i) Hakim Mahkamah Tinggi
(ii) Setiausaha Hal-ehwal Bumiputera
(iii) dua orang pengapit


(b) Mahkamah ini diadili oleh tiga, lima, atau tujuh orang yang diketuai oleh Hakim Mahkamah Tinggi.
(c) Mahkamah ini mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Bumiputera Residen.

2 Mahkamah Bumiputera Residen


(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada:
(i) Residen
(ii) Ketua
(iii) dua orang pengapit


(b) Mahkamah ini mendengar kes-kes rayuan dari Mahkamah Bumiputera bawahan.


(c) Residen berkuasa untuk menghentikan atau mengarahkan perbicaraan semula sesuatu kes di Mahkamah Bumiputera jika perbicaraan berkenaan tidak mematuhi undang-undang adat.

3 Mahkamah Daerah Bumiputera


(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada:
(i) Majistret
(ii) Pegawai Bumiputera

(iii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi dua tahun dan denda tidak melebihi RM2004 Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputera

(a) Personel Mahkamah Pegawai/Ketua Bumiputera terdiri daripada:

(i) Pegawai atau Ketua Bumiputera

(ii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi enam bulan dan denda tidak melebihi RM100.5 Mahkamah Ketua Kampung

(a) Personel Mahkamah Ketua Kampung terdiri daripada:

(i) Ketua Kampung
(ii) dua orang pengapit
(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50.

Struktur Mahkamah Bumiputera Sabah1 Mahkamah Rayuan Bumiputera


a) Personel Mahkamah Rayuan Bumiputera terdiri daripada;

(i) Hakim Mahkamah Tinggi

(ii) dua orang ketua bumiputera2 Mahkamah Pegawai Daerah

(a) Personel Mahkamah Pegawai Daerah terdiri daripada;

(i) Pegawai Daerah

(ii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi dua tahun dan denda tidak melebihi RM2003 Mahkamah Bumiputera

(a) Personel Mahkamah Bumiputera terdiri daripada;

(i) Ketua Bumiputera

(ii) dua orang pengapit

(b) Mahkamah ini boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak melebihi satu tahun dan denda tidak melebihi RM100Bidang Kuasa Mahkamah Bumiputera1 Mahkamah Bumiputera berkuasa untuk membicarakan:


(a) kes kesalahan melanggar undang-undang adat dan pihak-pihak yang terbabit ialah bumiputera, contohnya tentang perkahwinan, perkara seks, harta pusaka, dan tanah

(b) kes pelanggaran Undang-undang Adat Sarawak oleh seorang atau sekumpulan bumiputera

(c) kes pelanggaran Undang-undang Adat Melayu bukan Islam

(d) kes-kes diberi kuasa oleh undang-undang bertulis kepada Mahkamah Bumiputera

 2 Kes yang melibatkan bumiputera Islam dibicarakan di Mahkamah Syariah dan hanya akan dibicarakan di Mahkamah Bumiputera jika perkara yang hendak dibicarakan tidak diliputi dalam Undang-undang Islam.


No comments:

Post a Comment