Wednesday, 6 June 2012

NOTA DASAR P AM


     BAB DASAR DALAM NEGARA
Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

1.      Digubal untuk meningkatkan daya pengeluaran negara bagi mengatasi masalah kemelesetan ekonomi (1983-1988)

2.      Dilaksanakan kerana pengeluaran barangan tempatan sentiasa menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa.Objectif

Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara telah menggariskan empat objektif khusus, iaitu:

1.      Memastikan kadar pertumbuhan ekonomi meningkat secara berterusan;

2.      Memastikan sumber asli digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan producktiviti negara;

3.      Menggabungkan sektor swasta dan sector awam supaya dapat neningkatkan daya pengeluaran negara;

4.      Membangunkan negara untuk meningkatkan pasaran antarabangsa.Strategi

Strategi pelaksanaan dasar ini ialah:

1.      Menerapkan nilai dan etika kerja yang memuaskan melalui Kempen Bersih, Cekap dan Amanah, Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam, Kepimpinan melalui Teladan dan Kad Perakam Waktu;

2.      Menggunakan teknologi sesuai dan terbaru seperti MSC dan pengguna Internet;

3.      Menggubal dasar sadar pembangunan negara]

4.       Melakukan pembaikan system dan organisasi dalam pembangunan negara.

Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam

1.      Dilancarkan pada pertengahan tahun 1982 setelah negara mengalami kemelesetan ekonomi pada tahun 1980-1981.

2.      Pada dekad 70an, berlaku krisis minyak yang menjejaskan perdagangan antarabangsa dan inflasi tinggi

3.      Pada tahun 1981-1982, KDNK telah menurun kepada 6.4% yang menyebabkan deficit dalam belanjawan dan akaun imbangan pembayaran.

4.      Keadaan ini menyebabkan kerajaan meningkatkan hutang awam daripada RM4.9 billion(1980) kepada RM 13.2 billion

5.      Defisit akaun semasa imbangan pembayaran meningkat kepada Rm7825 juta pada tahun 1982, iaitu 13.4% daripada KNK.

Objektif

1.      Mengukuhkan asas ekonomi;

2.      Mengawal kadar inflasi dan membaiki keadaan imbangan pembayaran negara;

3.      Mengurangkan deficit belanjawan kerajaan ke tahap yang sesuai;

4.      Mengurus ekonomi secara teliti;

5.      Mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan selaras dengan sumber asli yang ada;

6.      Mengawal pertambahan hutang.Strategi

Strategi pelaksanaan dasar ini ialah:

1.      Meminta agensi badan berkanun dan perbadanan awam yang mengawal Kerajaan Persekutuan mengkaji keperluan bagi memajukan ekonomi negara;

2.      Melaksanakan projek pembangunan yang dapat membantu mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru;

3.      Membekukan pengambilan kakitangan baharu dan mengkaji semula keadaan ekonomi;

4.      Memperkemaskan system pentadbiran negara;

5.      Mengawal agensi di luar belanjawan yang mempunyai pengaruh ke atas kewangan kerajaan.

Dasar Penswastaan

1.      Dasar Penswastaan yang dilandarkan pada tahun 1983 bertujuan untuk menykong Dasar Pensyarikatan Malaysia.

2.      Dasar Penswastaan memainkan peranan penting dengan memindahkan pelbagai fungsi dan tanggungjawab sektor awam kepada sector swasta.

3.      Melalui dasar tersebut, bilangan penyertaan bumiputera telah meningkat, iaitu sebanyak 109 syarikat dengan nilai ekuiti berjumlah RM8.1 bilion sehingga bulan April 2000.

Objektif

1.      Pelaksanaan Dasar Penswastaan adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu produktiviti dan pecekapan pentadbiran negara.

2.      Melalui dasar ini, negara dapat mengurangkan beban kewangan dan mengatasi masalah pentadbiran kerajaan

3.      Objektif dasar penswastaan adalah untuk meningkatkan kualiti kecekapan dan daya saing antara sektor swasta dengan sector awam.

4.      Pelaksaan Dasar Penswastaan juga mempunyai matlamat untuk mempergiatkan pertumbuhan ekonomi melalui program komersial.

Strategi

1.      Menjalankan penswastaan secara berperingkat-peringkat.

2.      Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi memainkan peranan penting menubuhkan jawatankuasa Penswastaan.

3.      Penyelidikan akan dilkukan oleh Unit Pelaksanaan dan Penyelarasan(UPP) dan Unit perancangan ekonomi(UPE) di Jabatan Perdana Menteri.

4.      Menggubal Pelan Induk Penswastaan untuk menjalankan program penswastaan secara efektif

Bentuk- bentuk Penswastaan

1.      Secara kontrak- Pihak swasta diberi peluang untuk membantu kerajaan untuk menjalankan projek bagi jangka masa pendek seperti memotong rumput atau mengutip ssampah.

2.      Secara perniagaan- Pihak swastamengendalikan sesuatu projek yang melibatkan kepentingan orang ramai seperti Telekom dan kommunikasi.

3.      Penglibatan bersama- Memiliki hak milik yang kecil sesuatu perkhidmatan seperti membaiki kapal terbang oleh Syarikat Airod Sdn. Bhd. ,TV#, NTV7 dan TV8.

4.      Secara pajakan- Memberi khidmat dengan tidak memiliki apa-apa hak milik seperti penswataan tempat letak kereta.

Dasar Pensyarikatan Malaysia

1.      Dasar Pensyarikatan Malaysia telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 25 februari 1983 semasa pelancaran Forum UNTAN sebagai suatu konsep pengkorporatan Malaysia.

2.      Dasar Pensyarikatan Malaysia meliputi sector swasta dan sector awam

3.      Dasar ini dapat meningkatkan kerjsama antara kedua-dua sector awam dan swasta bagi meningkatkan kemajuan negara pada tahap yang lebih tinggi.

4.      Dasar Pensyarikatan Malaysia yang terbahagi kepada sector awam menyediakan dasar yang sesuai untuk menyediakan perkhidmatan sokongan

5.      Begitu juga sector swasta bertujuan meningkatkan activity ekonomi dan perindustrian.

6.      Sektor swasta dan awam member khidmat sebagai satu syarikat dan saling melengkapi untuk memajukan Malaysia.Objektif

Antara objektif pelaksanaan dasar ini ialah:

1.      Mewujudkan kerjasama antara pihak swasta dengan awam untuk membangunkan negara;

2.      Berkongsi maklumat, berusaha bersama sama untuk mempertingkatkan pembangunan ekonomi dan social dan pentadbiran negara;

3.      Mengecapi keuntungan yang diperoleh sector swasta melalui pengutipan cukai;

4.      Mengurangkan permusuhan atau persaingan antara sector awam dengan sector swasta.

Strategi

1.      Strategi yang digunakan untuk melaksanakan dasar ini ialah menghapuskan salah faham yang wujud antara sector swasta dengan sector awam dan meningkatkan kefahaman dasar swasta.

2.      Dasar Pensyaikatan Malaysia berusaha mencapai matlamat bersama bagi memajukan negara.

3.      Kerajaan telah menubuhkan Panel Perundingan Persyarikatan Malaysia di jabatan kerajaan berasaskan Surat Pekeliling Am Bil. 2/84, Ketua Setiausaha Negara.

4.      Sektor swasta dan sector awam akan bersama-sama mencapai kata sepakat dalam sebarang perubagan atau penggubalan peraturan dan prosedur kerja.

5.      Dasar Pensyarikatan Malaysia turut menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur, perancangan kawasan  kampong dan pelan struktur perindustrian.

6.      Dasar Pensyarikatan Malaysia juga memudahkan pihak swasta mengurus sesuatu kerja dan membolehkan menghubungi agensi kerejaan di kementrerian , jabatam dan badan berkanun denagan mudah.

7.      Sektor swasta dan sector awan mengadakan seminar bersama-sama untuk bertukar maklumat sebagaimana  yang dilakukan oleh INTAN

Dasar Kependudukan Negara

1.      disarankan olh Tun Dr.Mahathir Mohamad dlm Perhimpunan Agong UMNO pd bulan September 1982 dan dilaksanakan slps membentangkan kajian Separuh Penggal Ranvangan Malaysia ke-4 pd29 Mac 1984 .

2.      Perancangan Dasar Kependudukan Negara ialah meningkatkan bilangan penduduk M’sia sebbyk 70 juta org dlm tempoh 115 thn hingga 120 thn .

Objektif

1.      meningkat jumlah penduduk kpd 70 juta org

2.      menyediakan tenaga kerja yg mencukupi mengikut p’mintaan pasaran

3.      jumlah penduduk yg byk dpt meningkatkan daya pengeluaran

4.      mengukuhkan lagi keselamatan dan politik ngr.

Strategi

1.      jumlah kadar kesuburan ditingkatkan utk mencapai jumlah penduduk 70 juta org dlm tempoh 30 thn

2.      purata bilangan anak yg dilahirkan olh setiap wanita pd masa kesuburan adalah antara umur 15-49 thn

3.      penyediaan bekalan makanan , perumahan (11 juta unit),(pendidikan 16 juta dgn 400 000 guru)

4.      dr aspek kesihatan sebyk 26 000katil prl disediakan di hospital krj dgn bilangan doctor sebyk 300 000 org

5.      bekalan air disediakan dlm jumlah sebyk 15.6 billion meter padu

6.       meningkatkan penggunaan tenaga sbg langkah  b’jaga-jaga jika mengalami kekurangan bhn mth sprt gas dan minyak.

Dasar Pemuafakatan Politik

1.      Dasar ini b’mula sejak kepimpinan Dato’Onn bin Jaafar yg menjadi Presiden UMNO yg p’tama

2.      Beliau menunggalkan UMNO semata-mata kerana gagal menggabungkan kaum India dan Cina dlm parti politik t’sebut

3.      Beliau kemudian menubuhkan Parti Ngr ,namum usaha beliau tdk mendpt sambutan

4.      Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj memainkan perana ptg utk menyatukan myrt b’bilang kaum dan agama

5.      Beliau menggabingkan tiga parti utama ,iaitu UMNO, MCA, MIC dan membentuk Barisan Nasional

6.       Barisan Nasional  memenangi pilihan raya pd thn 1952 dan 1956.kejayaan ini membuktikan t’dptnya muafakat politik yg dpt menjamin keamanan ngr

7.      P’paduan politik diwujudkan apabila t’dpt konsesus atau persetujuan drpd rky b’bilang kaum utk memberi kuasa kpd kerajaan yg memerintah di bawah Barisan Nasional (Pakatan UMNO, MCA, MIC dan beberapa parti komponen).

Objektif

1.      menjaga keamanan dan keharmonian

2.      mewujudkan kerjasama antara kaum dan memastikan perpaduan dipelihara melalui pemimpin politik pelbagai kaum

3.      mengelakkan pihak musuh memecah belah persefahaman dan bukan diperdebatkan secara terbuka

Strategi

1.      menggabungkam parti politik pelbagai kaum seperti UMNO, MCA, dan MIC

2.      merangka rancangan perpaduan oleh parti di setiap negeri, daerah, mukim dan kampong

3.      parti politik berusaha mewujudkan identity nasional dan semangat kekitaan melalui program nasional yg melibatkan pelbagai kaum sprt Ruku Tetangga dan kongsi raya

4.      menggalakkan sikap toleransi antara kaum bumiputera dgn bukan bumiputeraRukun Negara

1.      merupakan ideology ngr yg menunjukkan peraturan hidup @noma hidup myrk ngr ini

2.      diisytiharkan olh YDPA pd 31 Ogos 1970 sempena ulang thn kemerdekaan M’sia yg ke-13

3.      persaingan dan ketiadaan muafakat antara kaum menyebabkan rusuhan kaum pd 13 Mei 1969

4.      Majlis Gerakan Negara tlh merangka panduan utk mencapai perpaduan

5.      Perpaduan dpt dicapai apabila semua kaum di ngr ini bekerjasama utk menjaga keamanan dan keharmonian ngr

6.      Matlamat Ruku n Negara adalah utk

(a)   mencapai perpaduan dlm kalangan seluruh myrk

(b)   memelihara cara hidup demokratik

(c)    mencipta suata myrk yg adil dan saksama

(d)   menjana suatu cara liberal terhadap tradisikebudayaan yg kaya dan berbagai-bagai corak

(e)   membina suatu myrk yg progresif berasaskan sains dan teknologi

Prinsip Rukun Negara

1.      Kepercayaan kpd Tuhan

(a)   Islam sebagai agama rasmi.Agama lain blh diamalkan mengikut kepercayaan masing2

(b)   Tdk mengamalkan ideology tiada Tuhan

(c)    Menjadi panduan hidup dgn menerapkan ninai2 murni

2.      Kesetiaan kpd Raja dan Negara

(a)   memberi kesetiaan kpd YDPA

(b)   mempunyai semangat patriotisme

3.      Keluhuran Perlembagaan

(a)   menghormati isi kandungan perlembagaan sprt bhs ,agama, keistimewaan dan kedudukan setiap kaum

(b)   panduan kpd myrk utk  menjaga keamanan

4.      Kedaulatan Undang2

(a)   hak yg sama dr segi undang2 tanpa mrngira keturunan, kedudukan dan kepercayaan

(b)   hak individu dijamin berasaskan undg2 yg digubal

5.      Kesopanan dan Kesusilaan

(a)   myrk hendaklah m’py kesopanan dan kesusilaan serta mengutamakan nilai2 murni

Dasar Belia Negara

1.      telah dilaksanakan pd thn 1991

2.      Belia dianggap sebagai tongkat kemajuan negara

3.      Dasar Belia Negara dilaksanakan supaya golongan belia diberi perhatian agar tdk terabai

4.      Dasar Belia Negara m’py matlamat berikut

(a)   memajukan belia dlm semua sector pembangunan

(b)   meningkatkan kualiti hidup belia

(c)    menjadikan belia sebagai asa integrasi nasional

5.      langkah2 yg diambil utk melaksanakan dasar ini ialah

(a)   menyediakan sistem pendidikan yg sesuai

(b)   menyediakan peluang pekerjaaan yg menganggur

(c)    memberi peluang kpd belimelibatkan diri dlm program kerajaan supaya tdk membuang masa sprt rakan muda

(d)   menggalakkan belai lepasan sekolah utk melibatkan diri dlm Progranm Latihan Khidmat Negara (PLKN )

(e)   menyediakan program belia sprt M’sia Boleh,M’sia Prihatin,M’sia Cergas dan M’sia Cemerlang.
2 comments:

  1. terima kasih berkongsi..saya minta izin untuk copy..

    ReplyDelete
  2. terima kasih berkongsi..saya minta izin untuk copy..

    ReplyDelete