Wednesday, 6 June 2012

NOTA SEJ 1 STPM 20121.     Bandingkan objektif pelayaran dan penerokaan antara tamadun china dengan tamadun islam.


  
Kegiatan pelayaran dan penerokaan  dianggap aktiviti penting dalam sejarah tamadun manusia.Tetapi kegiatan ini banyak didorong oleh dasar yang dianuti oleh pemerintah sesebuah Negara.Malah, setiap kejayaan yang di perolehi  daripada kegiatan pelayaran dan penerokaan akan  dibayangi oleh sokongan kuat pihak pemerintah.

            Tamadun China yang bertapak di lembah Hwang Ho mengambil masa yang lama untuk menjalinkan hubungan dengan tamadun- tamadun lain di dunia.Hal ini kerana masyarakat china sentiasa menganggap bahawa tamadun mereka lebih tinggi dan masyarakat mereka tidak bertamadun.Kerana pengembaraan di luar negara China tidak digalakkan.Ini menyebabkan kemajuan tamadun china  tidak  di ketahui oleh tamadun lain.Tamadun Islam pula menganggap bahawa kegiatan pelayaran dan penerokaan adalah penting dan kenyataan ini  dapat dilihat  daripada surah al-mukmin ayat 82.

            Salah  satu matlamat penjelajahan ke dunia luar secara rasmi pada masa pemerintahan Dinasti Han bertujuan untuk membuat perjanjian dengan puak-puak di sempadan china bagi menentang puak Hsiung Nu yang sering menceroboh china.Malah, pelayaran dan penerokaan penting dari  segi politik kepada masyarakat Islam.Bagi mengukuhkan kedudukan politik Islam dan banyak ekspedisi dihantar ke kawasan-kawasan baru sehingga ke Afrika Utara.

            Pada zaman Dinasti Ming, Maharaja Yung Lo telah menghantar utusan-utusan ke negara-negara di Asia Tenggara hingga ke Afrika Utara di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho dan ini telah menaikkan imej china serta banyak negara  menerima perlindungan china.Kejayaan ekspedisi Huan-tsang sangat dihargai kerana telah membawa balik berita tentang peluang-peluang perdagangan yang wujud di Asia Barat.

            Pelayaran dan penerokaan amat digalakkan dalam Tamadun Islam kerana para pedagang Arab Islam telah menjelajahan hingga ke daerah-daerah di India, China dan Eropah.Aktiviti , pelayaran dan penerokaan sering dikaitkan dengan aspek keagamaan.Ramai pendakwah Islam menjelajah dan meneroka ke seluruh dunia bagi menyeru umat manusia memeluk agama Islam dan akhirnya sampai ke Negara asia melalui kegiatan perdagangan terutamanya negeri Melaka.

            Penerokaan I-Ching pada abad ke-7 juga di pengaruhi oleh faktor agama.Sebagai seorang sami Buddha, beliau telah menjelajah ke India menerusi Asia Tenggara.Beliau telah singgah di Srivijaya yang merupakan pusat pengajian agama Buddha sebelum sampai ke India.

            Disamping itu,salah satu cara menuntut ilmu dalam tamadun Islam ialah menerusi kegiatan, pelayaran dan penerokaan.Tamadun Islam menggalakkan umatnya mencari ilmu pengetahuan sama ada daripada tamadun lain atau sebelumnya melalui pemerhatian mereka dalam  bidang astronomi, geografi dan perubatan.Terutamanya, Konsep Hijrah perlu diperluaskan falsafahnya.Dalam Tamadun Islam, Hijrah juga dikaitkan dengan , pelayaran dan penerokaan .Kerana Konsep Hijrah merupakan proses jangka panjang dalam perjalanan hidup.

            Daripada perbincangan di atas, matlamat, pelayaran dan penerokaan dalam Tamadun Islam lebih jelas kerana umat Islam telah didedahkan dengan faedah daripada aktiviti , pelayaran dan penerokaan.Malah, satu pekara yang boleh dijadikan teladan dalam pelayaran dan penerokaan tamadun China semasa pemerintahan Dinasti Ming  perluasan kuasa melalui aktiviti pelayaran dan penerokaan  telah dilakukan dengan penuh hikmah dan diplomatic ke atas negara-negara yang dikunjungi utusan China.Tidak seperti barat yang menjelajah  dan menjajah negara-negara lain dengan menggunakan tipu helah, paksaan dan kekerasan.

No comments:

Post a Comment