Sunday, 29 July 2012

NOTA BAB1 KONSEP KENEGARAAN

Bab 1 – Kenegaraan dan sistem pemerintahan


1.1. konsep Negara


- menurut Max Weber , Negara ialah satu komuniti masyarakat yang mempunyai monopoli menggunakan kekuasaan secara sah dalam sesuatu wilayah


ciri-ciri asas


' sempadan ( terdapat kawasan atau wilayah )
' penduduk ( ramai / sedikit )
' kerajaan ( kerajaan sendiri / merdeka
' kedaulatan – berupaya mengawal hal ehwal dalam negara
' mengadakan hubungan dengan negara lain


 
ciri-ciri  lain

& perlembagaan
& Agama
& Bahasa
& ideology


- simbol kenegaraan

' bendera
' Lagu kebangsaan
' Jata

 


1.2. sistem kerajaan


' persekutuan


- gabungan lebih daripada satu negeri
- kuasa kerajaan dibahagikan antara sebuah kerajaan pusat , negeri dan tempatan
- masing-masing mempunyai autonomi
- contoh – Malaysia , Amerika Syarikat , Kanada , Australia dan India


' kesatuan


- gabungan lebih daripada satu negeri
- kerajaan pusat mempunyai segala kuasa kerajaan
- kerajaan pusat boleh membatalkan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan negeri
- contoh – Britain , New Zealand , Perancis, dan Sweden


' konfederasi


- gabungan beberapa buah negeri
- kebanyakan kuasa kerajaan dikekalkan oleh negeri-negeri
- kuasa terhad diberi kepada kerajaan pusat untuk mengawal hal-ehwal kepentingan bersama
- terikat dengan perjanjian


1.3. Bentuk Negara


Republik


- ketua negara ialah seorang presiden atau pengerusi ( negara China ) - contoh negara – Filipina , India, Amerika Syarikat


Monarki mutlak


- raja memegang jawatan ketua kerajaan ( PM ) - dibantu oleh ahli keluarga - tiada parti politik - tiada pilihan raya umum - contoh – Brunei, Arab Saudi
Raja berperlembagaan - raja menjalankan kuasa pemerintahannya mengikut perlembagaan dan undang-undangDemokrasi


- rakyat mempunyai suara mutlak dalam menentukan kerajaan yang memerintah sesebuah negara melalui pilihan raya umum
- wujud lebih daripada satu parti
- ada kumpulan pembangkang
kebebasan untuk bersuara , mengkritik dan berpersatuan

Demokrasi berpresiden


- presiden / ketua negara / ketua kerajaan menjalankan kuasa politik dan tugas simbolik
- dipilih secara langsung oleh rakyat
- tidak boleh disingkirkan oleh dewan perundangan
- tidak melantik kabinetnya daripada dewan perundangan
- wujud pengasingan kuasa yang nyata


Demokrasi berparlimen


- Perdana menteri / ketua kerajaan menjalankan kuasa politik
- ketua negara / raja atau presiden yang dilantik menjalankan tugas-tugas simbolik
- Dipilih secara tidak langsung oleh rakyat
- Boleh dipecat melalui undi tak percaya di dewan perundangan
- Melantik anggota kabinet daripada kalangan anggota dewan rakyat dan dewan Negara


Autokrasi


- kerajaan satu parti seperti kerajaan junta ( tentera ) dan komunis
- persaingan politik yang terhad
- menekankan nasionalisme
- tiada ideologi yang nyata
- tindakan paksaan / kekerasan / ugutan bagi mendapatkan kepatuhan dan kesetiaan rakyat
- kebebasan awam seperti siaran media dan bidang kehakiman dikawal rapi


1.4. Konsep pengasingan kuasa


- Dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu
- Sistem pemerintahan dibahagikan kepada 3 komponen iaitu perundangan / legislatif , pentadiran / eksekutif dan kehakiman / judisiari
Doktrin pengasingan kuasa
1. Badan perundangan
2. Badan eksekutif
3. Badan kehakiman
- Individu atau badan yang sama tidak harus bertanggungjawab untuk membuat undang-undang , menguatkuasakannya dan menghukum pihak yang melanggarnya
- Melibatkan pembahagian kuasa antara 3 badan tersebut
- Membolehkan setiap badan saling bertindak dan mengawal badan lain
- Setiap badan berkenaan sepatutnya dianggotai kakitangannya sendiri


 Tujuan


- Mengelakkan pemusatan kuasa/ penyalahgunaan kuasa
- Memelihara kebebasan serta keamanan
- Mengelakkan kezaliman


Fungsi


- Perundangan – penggubalan undang-undang
- Pentadbiran – menguatkuasakan undang-undang dan pelaksanaan dasar awam
- Kehakiman – melibatkan keputusan perselisihan sesama rakyat dan antara rakyat dengan pihak berkuasa selaras dengan undang-undang negara
Prisip pengasingan kuasa di Malaysia
- diubahsuai mengikut keperluan negara
- ada pertindihan terutama melibatkan YDA
- fungsi YDA – pemegang kuasa tertinggi pentadbiran / ketua badan kehakiman / komponen parlimen
- kabinet merupakan pusat kuasa pentadbiran atau eksekutif
- anggota kabinet terdiri daripada menteri / ahli parlimen- anggota badan perundangan
- menteri – boleh mencadangkan undang-undang untuk diluluskan di parlimen
- beberapa kuasa peguam negara mempengeruhi badan kehakiman
No comments:

Post a Comment